DOKUMENTASJON

Arbeidsgiver skal samarbeide med Driv HMS om å utarbeide:

  • Periodevise planer (handlingsplaner) som viser planene for Driv HMS sitt samarbeid med bedriften. Disse bør inngå som en del av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll)
  • Periodevise rapporter eller årsrapporter med oversikt over aktiviteter, resultater og forslag til forebyggende tiltak
  • Andre rapporter, måleresultater o.l. som beskriver arbeidsforholdene i bedriften