ERGONOMI

 

Driv HMS kan gi råd ved planlegging av nye arbeidsplasser, ved forbedring og endring av eksisterende arbeidsplasser, og ved innkjøp av nytt utstyr. Vi kan også vurdere mulige forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger, ved tungt og ensformig arbeid, og gi opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk.

Vår målsetning er å bistå bedriften med å skape en bedre ergonomisk arbeidshverdag slik at muskel- og skjelettlidelser blant de ansatte reduseres. Omtrent 40 % av sykemeldingene i Norge i dag er relatert til muskel- og skjelettplager. I følge Arbeidsmiljøloven §4-4 skal arbeidsplassen innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon, og det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid.

Som din bedriftshelsetjeneste kan vi:

  • bistå ved ergonomisk kartlegging og risikovurdering av manuelt arbeid i din bedrift
  • gjennomføre individuelle arbeidsplassvurderinger dersom en arbeidstaker er sykemeldt pga muskel- og skjelettlidelser, eller står i fare for å bli det
  • bistå ved tilrettelegging av arbeidsplassen, og eventuelt ved søknad om hjelpemidler/tilpasset utstyr
  • skreddersy undervisningsopplegg til din bedrift, med fokus på forebygging av muskel- og skjelettlidelser (risikofaktorer, arbeidsteknikk og ergonomiske utfordringer), fysisk aktivitet og god arbeidshelse
  • gi råd ved planlegging av nye arbeidsplasser, endringer av eksisterende arbeidsplasser og innkjøp av nytt utstyr
  • bistå ved sykefravær og delta på dialogmøter
  • bistå bedriften ved tilsyn fra Arbeidstilsynet

For spørsmål, ta kontakt med våre fysioterapeuter Siri og Eline.