INNEKLIMA, STØY OG LYS

Driv HMS kan bistå bedriften i å kartlegge inneklima, støy og lys, og gi råd om tiltak hvis nødvendig.

Med inneklima menes temperatur, luftkvalitet og -fuktighet. Vi oppholder oss i gjennomsnitt innendørs 90% av tiden, så godt inneklima er naturligvis viktig for god helse både hjemme og på jobb. Målet er å unngå helseplager som forårsakes på grunn av dårlig inneklima, og å forhindre at arbeidstakere utvikler allergi og astma som følge av forholdene på arbeidsplassen.

Forebygging av hørselstap er også en viktig oppgave for arbeidsgiver i det daglige HMS-arbeidet. Hørselstap er den hyppigst innmeldte yrkesskaden i Norge, og kan oppstå når de ansatte utsettes for vedvarende støy over 85 dB, eller slaglyder over 130 dB. Arbeidsgiver skal kartlegge skadelig støynivå i bedriften, gjennomføre støydempende forbedringer, informere de ansatte om faren for hørselstap og få de til å bruke hørselvern når dette er nødvendig.

Som din bedriftshelsetjeneste kan vi:

  • måle luftkvalitet, støy- og lysforhold
  • bistå med kartlegging og risikovurdering av inneklima, støy og lys
  • gi en tilstandsrapport med forslag om tiltak hvis nødvendig
  • kartlegge helseplager hos de ansatte (test av lungefunksjon, hørselstest) gjennom målrettede helseundersøkelser
  • gi råd om ventilasjon, punktavsug, renhold og andre tiltak for bedring av inneklimaet
  • gi råd ved planlegging av nye arbeidsplasser, med fokus på blant annet materialvalg, ventilasjon, støyforebygging og belysning
  • gi undervisning i aktuelle tema i din bedrift, og informere de ansatte om risiko og bruk av verneutstyr

For spørsmål, ta kontakt med vår sykepleier og yrkeshygieniker Veronica, eller lege Marit.