MÅLRETTEDE HELSEUNDERSØKELSER

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for målrettede helseundersøkelser for sine ansatte ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko. Driv HMS tilbyr alle sine medlemmer hvert tredje år (eller oftere hvis behov) en målrettet helseundersøkelse hos en av våre bedriftssykepleiere. Formålet med helseundersøkelsen er å kartlegge om det kan finnes forhold i bedriften som påvirker arbeidstakerens helse negativt, og slik blir helseundersøkelsen et viktig ledd i å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. I helseundersøkelsen tilbys blodtrykksmåling, hørselstest og spirometri (lungefunksjon), samt en samtale for å kartlegge det fysiske og organisatorisk arbeidsmiljøet. Etter at det er gjennomført helsekontroller i en bedrift, utformes det en rapport rom sendes til arbeidsgiver.

Eksempler på arbeid som krever særskilt helseundersøkelse:

 • arbeid med ioniserende stråling
 • arbeid med asbest
 • arbeid som innebærer støy (hørselskontroll)
 • dykking
 • bergarbeid
 • arbeid med biologiske faktorer
 • arbeid med kjemikalier

Noen bestemmelser krever at arbeidstakerne skal gis tilbud om helseundersøkelse:

 • Ved arbeid ved dataskjerm (synsprøve).
 • Ved arbeid ved avløpsanlegg.
 • Ved arbeid med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.
 • Ved arbeid som innebærer mekaniske vibrasjoner.
 • Ved arbeid som utføres hovedsakelig om natten.
 • Ved arbeid med kunstig optisk stråling som kan innebære fare for hud- og øyeskader.

For spørsmål, ta kontakt med våre bedriftssykepleiere HanneVibekeVeronica og Olga Berit.