NETTBASERTE SPØRREUNDERSØKELSER

Nettbaserte spørreundersøkelser
Driv HMS kan tilby et nettbasert spørreundersøkelsesprogram (Enalyzer), som kan besvares anonymt om ønskelig. Spørreundersøkelsen kan skreddersys til den enkelte bedrift i forhold til egne ønsker og behov. Med dette kan vi for eksempel gjennomføre trivselsundersøkelser blant bedriftenes ansatte. Programmet kan også brukes til å gjennomføre en evaluering av ledelsen, som kartlegging i forkant av medarbeidersamtaler, eller som en brukerundersøkelse ut mot virksomhetens egne kunder. I etterkant utarbeides det en rapport som vil bli gjennomgått sammen med bedriften hvis ønskelig.

Ta kontakt for mer informasjon.