ORGANISATORISK OG PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Arbeidsmiljøloven  (§4-1)  sier at arbeidsgiver plikter å sørge for et godt arbeidsmiljø i bedriften. Driv HMS kan bistå arbeidsgiver ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt ved andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, for eksempel gi bistand ved mobbe- og trakasseringssaker og konflikter.

Vi er også tilknyttet bedriftspsykolog Jan Gimse Arfeldt. Han kan bistå i enkeltsaker, og ellers inn mot bedrifter som ønsker bistand ved utfordringer i arbeidsmiljøet. Se her for mer informasjon.

Det finnes flere ulike kartleggingsmetoder. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av blant annet type virksomhet, antall ansatte og problemområde.

Nettbaserte spørreundersøkelser
Driv HMS kan tilby et nettbasert spørreundersøkelsesprogram, som kan besvares anonymt om ønskelig. Med dette kan vi gjennomføre trivselsundersøkelser blant bedriftenes ansatte. Programmet kan også brukes til å gjennomføre en evaluering av ledelsen, som kartlegging i forkant av medarbeidersamtaler, eller som en brukerundersøkelse ut mot virksomhetens egne kunder.

Spørreundersøkelsen kan skreddersys til den enkelte bedrift i forhold til egne ønsker og behov. I etterkant utarbeides det en rapport som vil bli gjennomgått sammen med bedriften.