VAKSINERING

ARBEIDSVAKSINER

Dersom det er en risiko for at arbeidstakere kan bli utsatt for biologiske faktorer som kan forårsake helsefare, skal arbeidsgiver iverksette tilbud om sikker og effektiv vaksine til arbeidstakerne. Det er mange ulike virksomheter som må vurdere risikoen for biologisk helsefare. De mest risikoutsatte bransjene er:

 • helsevesenet
 • laboratorier
 • landbruk
 • arbeid med dyr og fisk
 • næringsmiddelindustri,
 • kloakk og avløp
 • renovasjon
 • sagbruk
 • politi/redningsarbeidere

 

REISEVAKSINER
Frem til 1.juni 2018 tilbyr Driv HMS også reisevaksinering og gode helseråd for en vellykket reise. Risiko for smitte varierer fra storby til landsbygd, og kan også variere etter årstider. Hvilke vaksiner som anbefales avhenger av

 • tidligere vaksiner
 • reisemål/mellomlandinger
 • boforhold på reisemålet
 • hygieniske og sanitære forhold på oppholdsstede
 • hvor mye en skal oppholde seg utendørs

Det kan være lurt å bestille timer til vaksinasjon i god tid. Noen vaksiner krever flere doser, og andre bør settes innen 6 mnd før selve reisen.

Ta kontakt med Hanne for spørsmål.