Driv HMS ble opprettet (som Oppdal Bedriftshelsetjeneste) i 1983. Vi er en godkjent bedriftshelsetjeneste med hovedkontor på Oppdal, og avdelingskontor på Støren. Driv HMS har per i dag (01.01.2018) ca. 2619 kunder fordelt på våre 145 kundebedrifter (kommuneansatte ikke medregnet). Disse er lokalisert i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus, og varierer stort i størrelse og type bransje. Dette gjør jobben vår spennende og utfordrende, og stiller store krav til kompetanse, oppdatering og utvikling blant våre ansatte.

Driv HMS skal sammen med arbeidsgivere og arbeidstakere bistå med å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vårt overordnede mål er at arbeidsmiljøet i kundebedriftene fremmer trygghet, trivsel og sikkerhet, og at helseskader ikke utvikles. Vi skal bidra med variert, relevant og oppdatert kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet, og ønsker også selv å være en trygg og utfordrende arbeidsplass som gir gode muligheter til kompetanseutvikling for våre ansatte.