Årsmøte i Driv HMS

Torsdag 14.3.19 kl 13.00 i våre lokaler i Kjørkvollveien 1, Støren

Årsmøtesaker:
Saker som ønskes fremmet for årsmøte må være styret i hende innen 21. februar

 

IA-rådgiver Einar Løvseth orienterer om innholdet i ny IA-avtale

 

Det vil bli enkel servering –

Velkommen!