BLI KUNDE HOS OSS!

Hvorfor?
Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste. Hvilke bransjer dette gjelder fremgår i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 13-1. I tillegg kan Arbeidstilsynet pålegge enhver virksomhet å knytte seg til en godkjent BHT dersom det er behov for særlig overvåking av arbeidsmiljøet i virksomheten eller kontroll av de ansattes helse.

BHT-honorar
Når hensiktsmessig og nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter eller merinnsats, kan NAV gi tilskudd til bistand i form av BHT-honorar (dersom bedriften er en IA-virksomhet, og er tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste). Tilskuddet kan gjelde

  • tidlig avklaring, oppfølging eller tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli eller allerede er blitt sykmeldt
  • kartlegging av risikofaktorer eller ved behov for forebyggende tiltak og/eller tilrettelegging av arbeidsplassen
  • bedrifthelsetjenestens deltakelse på dialogmøte

NAV kan gi honorar til BHT for opptil seks timer per oppdrag, inklusive eventuell deltakelse på dialogmøte. Honoraret per 1. januar 2017 er 677 kroner per time. Satsen endres årlig av Arbeids- og sosialdepartementet. Du kan lese mer om BHT-honorar her.

Hvordan?
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og/eller pristilbud.