Referanser

Oppdal Sten AS

Driv HMS er en god samarbeidspartner under vårt arbeid med utvikling av gode arbeidsdager for alle ansatte i Oppdal Sten AS.

Hanne Vollan Stensheim, sykepleier og HMS-rådgiver er med oss på møter i AMU og på vernerunder.  Her får vi hjelp til å sette fokus på hvilke områder som bedrer arbeidsklima ved reduksjon av forurensing/støv i luft, støy og orden.Hun veileder og får dokumentert på en fin måte hvordan alle kan gjøre sin del i arbeidet med de utfordringer vi har i en slik type industri.Dette bidrar til at hver arbeidstaker «våkner» og ser hvordan vi med enkle grep kan gjøre hverdagen bedre gjennom renhold, ryddighet og systematisk vanning.  Samtidig benytte verneutstyr på en god måte for å unngå akutte og senskader.

Her har hun også bidratt med førstehjelpskurs og hjertestarterkurs.

Veronica Pedersen, daglig leder og yrkeshygieniker hos Driv HMS har avholdt kurs i forebygging og viktigheten med godt vern for lunger, øyne og ører.  Her vist med gode bilder av øyeskader, hørselskader og senskader av lunger som blir påvirket av forurensning over tid. 

Dette setter fokus på våre liv som vi må ta vare på. 

Etter avtale med Driv HMS’ bedriftsfysioterapeut og HMS-rådgiver Eline Aarak, har vi kartlagt det ergonomiske arbeidsforholdet til hver enkelt i bedriften.  Herunder tunge løft med og uten verktøy i skiferproduksjonen, og statiske bevegelser for maskinkjørere i bruddene og på de forskjellige arbeidsstasjoner.   Hun har snakket med alle ansatte, gitt gode råd og veiledning som igjen gir forståelse av at arbeidsteknikk er et viktig forebyggende arbeid som vi må ha fokus på.

Denne avtalen vil fortsette, med observasjoner og veiledning i huggerhallen slik at det skal innarbeides gode arbeidsteknikker for å kunne unngå belastningsskader.  Det er her vi har den største utfordringen i sykefraværet.  Men med veiledning på teknikk og arbeidsmetoder er målet at det skal bli en reduksjon på den totale belastningen for arbeidstakerne.

Hjørdis Vikasæter

HMS-koordinator

Oppdal Sten AS

Norheim Natursten AS

I november 2016 startet vi med de første helseundersøkelsene hos Driv HMS, og siden da har 98 undersøkelser vært gjennomført. Noen ansatte har vært inne til sjekk en gang mens mange har hatt sin andre runde. Etter andre runde har det være lærerikt å se rapporten som er utarbeidet av Driv HMS, som viser statistikk over eventuelle endringer i helsetilstanden til de ansatte. Ikke minst er det godt å se at vi scorer høyt på trivsel i firmaet.

Det har ikke bare vært enkelt for damene på Driv HMS å få lagt kabalen sammen med oss. Våre ansatte jobber i hele landet og det er ikke til å unngå at det blir endringer i arbeidsplanene når noen prosjekt varer kortere og andre lengre enn planlagt før oppstart. Da er det ikke bare-bare å få riktig ansatt inn på riktig oppsatt time. Men Driv-damene har heldigvis tatt endringene med et smil!

I forbindelse med fellesmøter i bedriften har Driv HMS vært hos oss og hatt foredrag om tiltak for å redusere støy og tiltak for å redusere hørselskader. Vi har også fått noen påminnelser om hvor viktig det er å tenke på vern mot støvrelaterte arbeidsoppgaver. Det har vært foretatt målinger ute på arbeidsplasser som har gitt oss alle noe å tenke videre på.
Fysioterapeut har vært ute på arbeidsplasser og inne hos administrasjonen for å se på arbeidsstillinger gjennom dagen, og mange gode råd, og ikke minst påminnelser, er gitt.

I desember har vi hatt et 3-timers førstehjelpskurs for alle ansatte. Veldig lærerikt og utrolig viktig med en oppfriskning av kunnskap vi alle trenger, men som vi håper vi ikke får bruk for.

Med vennlig hilsen

Mette Flotten
Kalkulatør/markedsføring
Norheim Natursten Skifer AS

Midtre Gauldal Kommune

Midtre Gauldal kommune, enhet for pleie og omsorg, har i flere år hatt et tett og godt samarbeid med DRIV HMS. Arbeidet har blant annet bestått av helseundersøkelser, sykefraværsoppfølging og forebyggende arbeid og samtaler med ansatte. Arbeidet har også omhandlet arbeidsmiljøkartlegging der kartlegging og oppfølging av behov har vært vesentlig. DRIV HMS har bistått enheten i arbeidet med ergonomisk opplæring og kurs for ansatte/ ledere. Vi har vært godt fornøyd med oppfølging og rådgivning. Den har vært bygget på kompetente ansatte og bred kompetanse. Fleksibiliteten og tilgjengeligheten har vært god. Som enhetsleder for pleie og omsorg kan på det sterkeste anbefale DRIV HMS som bedriftshelsetjeneste.

Med hilsen

Kristin Grindstuen

Midtre Gauldal kommune

Enhetsleder pleie og omsorg