AKAN er Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Intensjonen er å forebygge rus- og avhengighetsproblemer gjennom opplysning og påvirkning, og å gi ansatte som utvikler et problem tilbud om hjelp før eventuell oppsigelse vurderes.

DrivHMS er bedriftens medisinskfaglige rådgiver og er representert både i AMU (Arbeidsmiljøutvalg) og AKAN-utvalg hos våre medlemsbedrifter. Vi er rådgivere og ressurspersoner både i det forebyggende og det individrettede AKAN-arbeidet, og kan bistå med veiledning, informasjon og opplæring i rusmiddel-, pengespill- og AKAN-faglige spørsmål.  I mindre bedrifter kan AKAN-utvalg erstattes av samarbeidsutvalg eller andre partssammensatte arbeidsgrupper. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål (jf. arbeidsmiljølovens § 3.3 og Forskrift om verne- og helsepersonell).

Som din bedriftshelsetjeneste kan Driv HMS være med å planlegge, organisere og gjennomføre det rusmiddelforebyggende arbeidet i din bedrift.

For mer informasjon gå inn på komitéens hjemmeside her.