Yrkeshygiene er et eget fagområde som handler om å identifisere, kartlegge og risikovurdre fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer som kan utgjøre fare for ansattes helse, samt iverksette riktige tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko.

Eksempler på dette kan være støv, støy, kjemikalier og vibrasjoner vi eksponeres for, og som kan gi helseplager mange tiår etter eksponering.

Driv HMS har i tillegg til egen yrkeshygieniker inngått samarbeidsavtale med Svendsen & Hilt for å styrke vår kompetansen innen fagfeltet tilbudet til våre kunder.