Støttesamtaler

Ekspertbistand

Sykefraværsoppfølging

Fysisk aktivitet på individ og organisasjonsnivå

Livsstilsrådgivning

Såletilpassning

Om våre helsetjenester

Helse er så mangt. Vår private helse tas med på jobb. Arbeidshelsa tar vi med oss hjem.

Driv HMS ønsker å bidra til forbedring innenfor alle sider ved arbeidsmiljøet og helsa. Derfor tilbyr vi i tillegg til bedriftshelsetjenester, også «Helsetjenester» og «Rådgivningstjenester» som skal ivareta ansatte.

Våre fagpersoner er klare til å yte hjelp, dette for å styrke både den enkelte og virksomheten. Har du spørsmål til våre helsetjenester, bare ta kontakt eller ta en titt på de ulike helsetjenestene vi tilbyr.