Psykologisk trygghet

Lederstøtte

Kommunikasjon

Konflikthåndtering

Trakasseringssaker

Varsling

Den vanskelige samtalen

Rus/avhengighet

Internkontroll

Verneombud, Arbeidsmiljøutvalg (AMU), Arbeidsmiljøgruppe

Fysisk aktivitet på organisasjonsnivå

Om våre rådgivningstjenester

Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester som er bidragsytende i virksomhetenes arbeid iht. Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Utover dette tilbyr vi også tjenester som ikke er lovpålagt, men som kan støtte oppunder det systematisk HMS-arbeidet og således styrke arbeidsmiljøet, samt redusere sykefravær. Vi bistår alle typer virksomheter, både når det gjelder størrelse og bransje.

For nærmere informasjon se beskrivelse under den enkelte tjeneste eller ta kontakt med oss.

Ved behov for andre tjenester, se også «Bedriftshelsetjeneste» og «Helsetjenester».