Driv HMS ble opprettet (som Oppdal Bedriftshelsetjeneste) i 1983 og har mer enn 40 års erfaring med leveranser av bedriftshelsetjenester til et bredt utvalg av virksomheter av ulik størrelse i ulike bransjer. Vi har hovedkontor på Oppdal, og avdelingskontor på Støren.

Vår visjon er at «Sammen skaper vi Norges tryggeste arbeidsplasser».  

«Ekte og nær» beskriver både oss som bedriftshelsetjeneste og våre rådgivere.

I ordet «EKTE» finner du våre verdier Engasjement, Kvalitet, Tillit og Effektivitet. Dette er verdier vi jobber ut i fra hver eneste dag for at nettopp din arbeidsplass skal bli Norges tryggeste.

En trygg arbeidsplass er en arbeidsplass hvor ansatte opplever mestring, tilhørighet og psykologisk trygghet. Det er en arbeidsplass hvor ansatte har et arbeidsmiljø som beskytter mot fysisk og psykisk sykdom og skade. Den største verdiskapningen i en bedrift får en ved å gi ansatte de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb. Gjennom målrettet helsefremmende og forebyggende arbeid jobber vi sammen med våre kunder for et arbeidsmiljø som bidrar til at ansatte holder seg friske, blir mer kreative, presterer bedre og opplever økt trivsel.

Jobber din bedrift for å bli Norges tryggeste arbeidsplass er forskningen tydelig på at det på sikt vil gi økonomisk gevinst med lavere sykefravær, økt nærvær, økt produktivitet og et (enda) bedre arbeidsmiljø! Det er mange områder å holde styr på, og vi vil gjerne være deres rådgiver på veien mot en trygg arbeidsplass.

Dette gjør jobben vår spennende og utfordrende, og stiller store krav til kompetanse, oppdatering og utvikling blant våre ansatte.

Driv HMS skal sammen med arbeidsgivere og arbeidstakere bistå med å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vårt overordnede mål er at arbeidsmiljøet i kundebedriftene fremmer trygghet, trivsel og sikkerhet, og at helseskader ikke utvikles.

Driv HMS feirer 40 år som bedriftshelsetjeneste

I anledning vårt jubileum har vi engasjert Mediastorm for å presentere noen av våre kunder og arbeidet vi gjør i Driv HMS. Vi har spurt hvordan de har hatt utbytte av vårt samarbeid og våre kurs, samt hvilke endringer det har medført for HMS-arbeidet i deres virksomhet. Så langt har vi snakket med Mette Flotten på Norheim Natursten Skifer AS, Rune Hagen fra Elinst Oppdal AS og Per Inge Maridal fra Autotal AS. Flere kommer.

Våre ansatte

Camilla Hovdal

HMS-rådgiver med fagfelt ergonomi

camilla@drivhms.no

Vibeke Glad

Bedriftssykepleier
HMS-rådgiver
Førstehjelpsinstruktør

vibeke@drivhms.no

Ann-Mari Horghagen

Bedriftssykepleier
HMS-rådgiver

annmari@drivhms.no

Hanne Stensheim

Bedriftssykepleier
HMS-rådgiver
Førstehjelpsinstruktør
Vaksineansvarlig

hanne@drivhms.no

Nina Bredesen Storholm

HMS-sekretær
Ansvarlig lønn

post@drivhms.no

Veronica Pedersen

Daglig leder
Yrkeshygieniker
Kursansvarlig HMS-kurs
Sykepleier
Pedagog

veronica@drivhms.no

Bedriftslege

Stilling ledig

Vi søker etter ny bedriftslege.

Kan stillingen være aktuell for deg eller kanskje du kjenner du noen som ønsker nye utfordringer?

Ta kontakt med oss!post@drivhms.no