Vi tilbyr bedriftstilpasset kurs ut fra de behov bedriften/virksomheten har. Vi har mulighet til å kombinere flere kurs på samme dag og blant annet sette opp heldager med fokus på HMS i deres bedrift. Ønsker du mer informasjon om dette, ta kontakt med oss.