Vi tilbyr førstehjelpskurs med opplæring i grunnleggende hjerte- og lungeredning (HLR) og i bruk av hjertestarter (DHLR). Vi legger stor vekt på praktiske øvelser. Etter ønske skreddersys kursets innhold til bedriften, dette avtales på forhånd.

Vårt mål er at ansatte skal bli tryggere på håndtering av situasjoner som krever livreddende førstehjelp.

Våre førstehjelpsinstruktører er utdannet gjennom Norsk Førstehjelpsråd.Kursene har fått gode tilbakemeldinger, spesielt fordi de har fokus på mye praktisk øving og er tilpasset den «allmenne mann og dame».