Våre HMS-rådgivere har lang og bred kompetanse på utførelse av opplæring og informasjon som skal gis til ansatte i henhold til Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Dette innenfor alle HMS-områder (fysisk, kjemisk, biologisk og ergonomisk). Kursene tilpasses behov og gruppa, og gjennomføres helst med bakgrunn i kartlegging hos bedriften.