For noen yrkesgrupper stilles det krav til god helse og en må fremvise godkjent helseattest for å få lov til å utføre jobben.

Driv HMS tilbyr helseattest for yrkessjåfører og røykdykkere. Ansatte kalles da inn til en sjekk hos vår bedriftslege.