I virksomheter hvor en gjennom kartlegging og risikovurdering har avdekket arbeidsforhold som utgjør særlig risiko for ansattes helse, har arbeidsgivere enten plikt til å tilby eller plikt til å gjennomføre målrettet helseundersøkelse (MH), med bakgrunn i risikoen.

Hensikten med MH er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseplager.

Arbeidstakere hvor MH avdekker spesielle behov eller helseutfordringer, følges den ansatte opp av vår bedriftslege og i noen tilfeller henvises disse til videre utredning.

MH gjennomføres i Driv HMS av sykepleier, enten på vårt kontor eller ute i virksomhetene dersom det er mest hensiktsmessig. Dette avtales med den enkelte virksomhet.