Muskel- og skjelettplager utgjør den største årsaken til sykefravær i Norge og omtales som den diagnosegruppen som «rammer flest og koster mest». De totale kostnadene er store, og for virksomheter kan dette medføre både direkte og indirekte kostnader. Det finnes ikke en enkelt årsak til dette, men mange.

Vår fartstid som BHT har gjort at vi har bistått utrolig mange forskjellige yrkesgrupper og virksomheter med deres forebyggende arbeid knyttet til muskel og skjelett. Våre HMS-rådgivere innenfor dette fagfeltet har således lang og bred kompetanse på ergonomiske risikofaktorer. Det vektlegges at ergonomi handler om mer enn kun det fysiske, og det tas utgangspunkt i både de enkeltvise faktorene hver for seg så vel som helheten. Vi benytter til dette ulike metoder og verktøy slik at din virksomhet får identifisert de farene som kan påvirke ansattes muskel- og skjelettapparat. Vår styrke er det systematiske arbeidet hvor vi både kan utføre hele prosessen, samt være en pådriver fra planleggingsfase til utarbeidelse og utførelse av handlingsplan.

Fysioterapeut/kiropraktor i Driv HMS vektlegger fysisk tilstedeværelse i bedriften da vi vet dette både gir et mer representativt bilde av risiko og derigjennom mer målretta, tilpassa tiltak. Ikke minst vet vi at det skaper tillit, noe som er grunnleggende for videre bistand og evt. endring, spesielt i forbindelse med informasjon og opplæring knyttet til temaet.

I vår bistand har vi fokus på eierskap både på organisasjons- og individnivå. I forhold til sistnevnte utfører vi også arbeidsplassvurderinger, samt kan gi individuelle konsultasjoner hos fysioterapeut eller kiropraktor.