Psykologiske arbeidsfaktorer handler om hvordan vi opplever arbeidshverdagen og innholdet i denne, mens sosiale arbeidsfaktorer handler om det mellommenneskelige samspillet.

Psykososialt arbeidsmiljø påvirkes i stor grad av hvordan arbeidet er organisert. Vi vet at et godt psykososialt arbeidsmiljø bidrar til helsefremmende arbeidsplasser og god arbeidshelse. Ofte kan små forbedringer innen organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø gi stor gevinst. Til sammenligning vil et arbeidsmiljø preget av dårlig psykososialt arbeidsmiljø ha høyere risiko for at trakassering, mobbing og konflikter oppstår.

I Driv HMS har vi lang og bred erfaring med psykososialt arbeidsmiljø i ulike virksomheter. Vi benytter ulike kartleggingsverktøy og vurderer alltid hva som best passer den enkelte virksomhet og deres ansatte. Der det viser seg behov foreslår vi tiltak for forbedring og følger opp i samarbeid med ledelse og ansatte.