Ved sykemelding følger flere krav til arbeidsgiver. Blant annet skal den ansatte kalles inn til dialogmøter og det skal utarbeides en oppfølgingsplan.

Fagperson i Driv HMS kan bistå deres virksomhet som rådgivende part iht. arbeidsgivers plikter, og i selve arbeidet med oppfølging av ansatte som er sykemeldt eller de som står i fare for sykefravær. Her vurderes arbeidsevne, prosessen knyttet til tilbakeføring til ordinært arbeid, herunder behov for tilrettelegging, samt andre aktuelle tiltak (f.eks. tilpasset treningsprogram).

Vi anbefaler alltid at virksomheten inviterer fagperson fra bedriftshelsetjenesten til å delta på dialogmøter med NAV og den ansattes fastlege. Bedriftshelsetjenesten har i dialogmøtet en uavhengig rolle og fungere som rådgiver på vegne av både den ansatte og arbeidsgiver.

Driv HMS tilbyr virksomheter kurs om sykefravær og kan bidra til å snu sykefraværstallene og kan yte ekspertbistand via NAV.