En vernerunde er en måte å kartlegge arbeidsmiljøet på. Det er virksomheten og arbeidets art som er retningsgivende for hvor ofte man bør gå vernerunde. På vernerunden samler man informasjon som man bruker i det systematiske HMS-arbeidet.

Verneombudet er selvskrevet deltaker på vernerunden, men også leder eller andre nøkkelpersoner er anbefalt å delta.

Vi anbefaler at også rådgivere fra bedriftshelsetjenesten deltar på vernerunder da vi med vårt fagfelt kan bidra med viktig kompetanse.