Driv HMS tilbyr yrkesvaksinasjon for yrkesgrupper som er eksponert for biologiske faktorer hvor vaksinasjon er anbefalt som forebyggende tiltak.

Eksempler på yrker der vaksinasjon er anbefalt inkluderer ansatte som er eksponert kloakk og avløpsvann, blodsmitte, personer som arbeider i landbruket, barnehageansatte, laboratorieansatte, m.fl.

Det er Arbeidstilsynet som gir overordnede anbefalinger om hvilke arbeidsgrupper som bør vaksineres , men det er den enkelte arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere risikoen på egen arbeidsplass.

Er du usikker på om ansatte i din virksomhet bør vaksineres kan vi bistå i arbeidet med å kartlegge risikofaktorer, og med bakgrunn i disse tilby vaksinasjon til ansatte som er anbefalt dette. Ved vaksinasjon av flere ansatte kan dette utføres i virksomheten deres.