Tilskudd til ekstern eksperbistand via NAV

Ekspertbistand er et tiltak finansiert av NAV hvor arbeidsgivere kan søke om økonomisk støtte til saker hvor ordinær sykefraværsoppfølging ikke har ført frem. Målet er å forebygge eller redusere sykefravær.

Driv HMS kan bistå arbeidsgiver som ekspert i sykefraværssaker innen mange ulike områder. Hvilken fagperson som benyttes, avgjøres ut fra utfordringen. Det kan også være aktuelt å benytte flere i vårt tverrfaglige team.

Sammen med arbeidsgiver ser vi på mulige løsninger i den enkelte sak ved å:

-Skape dialog med arbeidsgiver og den ansatte.

-Kartlegge utfordringer og årsak til sykefraværet.

-Utarbeide tiltaksplan for aktuell oppfølging av den ansatte. Dette kan være arbeidsrettede tiltak i samråd med arbeidsplassen, samt individuell oppfølging (se også tilbud vi har under «Livsttilsrådgivning» og «Sykefraværsoppfølging».

Driv HMS er en uavhengig og nøytral part i sykefraværssaker og skal være til støtte både for arbeidsgiver og den sykemeldte. Vårt mål er en prosess som skaper trygghet for alle parter, samt sikrer fremgang i utfordrende saker.

Det er arbeidsgiver som legger ut for kostnaden, og krever deretter refusjon fra NAV. Det er viktig å merke seg at man må ha vært i kontakt med NAV Arbeidslivssenter før søknad sendes.

For mer informasjon om tilskudd til ekspertbistand, se https://www.nav.no/ekspertbistand.