Arbeidsmiljøloven § 3-4 pålegger arbeidsgiver å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet på arbeidsplassen.

Hva ligger i dette, og hvordan kan dette vurderes og evt. igangsettes hos dere?

Fysisk aktivitet er noe vi i Driv HMS brenner for da vi vet hvilke gevinster dette kan gi både for den enkelte, men også virksomhetene. God arbeidshelse er lønnsomt og forebygger sykefravær. Våre eksperter på fagfeltet kommer gjerne for å drøfte deres behov og muligheter. Konkrete tiltak kan være med bistand fra oss i gjennomføringen, egne aktiviteter eller sammen med vår samarbeidspartner Mia Health.

Fysisk aktivitet er noe som alle vet er viktig, men å komme i gang kan være vanskelig for den enkelte. Vi vet at små steg og litt er bedre enn ingenting, men allikevel kan det være utfordrende for mange.

Vår fysioterapeut og kiropraktor har lang erfaring og bred kompetanse innenfor dette feltet, og kan via konsultasjon legge opp et opplegg som passer den enkelte sin hverdag, arbeid og evt. plager. Opplegget kan utføres hjemme eller f.eks. på et treningssenter, alt ettersom det den enkelte ønsker.