Har du behov for livsstilsrådgivning kan vår fysioterapeut og/eller vår kiropraktor hjelpe deg med dette.

Ved livsstilsendringer er det som regel behov for veiledning knyttet til kosthold.

Det blir foretatt en screening av dagens kosthold, foretatt målinger og utarbeidet hoved- og delmål med plan for å oppnå disse. Prosessen inkluderer oppfølging med rådgivning, som avtales med den enkelte.

I gjennomføringen av en livsstilsendring, har systematisk fysisk aktivitet vist seg å være et viktig tiltak av mange årsaker. De fysiske gevinstene kroppen får av fysisk aktivitet er mange, men like viktig er de positive psykiske helsegevinstene som kan gjøre det enklere å stå i en livsstilsendring.

Vår fysioterapeut og kiropraktor har lang kompetanse på dette, og kan via konsultasjon legge opp et opplegg som passer den enkeltes utgangspunkt og målsetting. Opplegget kan utføres hjemme eller f.eks. på et treningssenter, alt ettersom det som er ønskelig og gjennomførbart.

Tilknyttet tematikken nevnt ovenfor, nevnes ofte stressmestring. Mange står i en presset arbeidssituasjon, og kan i tillegg ha en hektisk hverdag hjemme. Begrepet «Work-life balance» blir benyttet til å beskrive dette. Denne balansegangen er også noe som tematiseres i konsultasjoner nevnt ovenfor.