Driv HMS tilbyr støttesamtaler i trygge omgivelser hos kvalifisert helsepersonell. Ansatte som opplever emosjonelle utfordringer enten med bakgrunn i arbeidet, privat eller en kombinasjon hos disse gis hos oss rom for å uttrykke seg.

Støttesamtalen er ment for å gi veiledning i vanskelige arbeidssituasjoner eller livsfaser, eller når livet føles kaotisk. Hos oss kan man blant annet få hjelp til å håndtere stress og foreta prioriteringer, og på den måten få det bedre med seg selv og stå mer stødig i livets opp- og nedturer.

Vi vektlegger eierskap til prosessen og benytter verktøy i samtalene til å skape dette, slik at den ansatte selv finner løsninger på sine utfordringer. Dette er viktig da disse valgene er de som har vist seg å gi langvarig effekt. Vi har fokus på enkle tiltak den enkelte kan utføre selv, samt små steg i riktig retning.

Har du behov for støtte, ta kontakt med oss – så finner vi riktig veileder til deg.