Ved sykemelding følger flere krav til arbeidsgiver. Blant annet skal den ansatte kalles inn til dialogmøter og det skal utarbeides en oppfølgingsplan.

Fagperson i Driv HMS kan bistå deres virksomhet som rådgivende part iht. arbeidsgivers plikter, og i selve arbeidet med oppfølging av ansatte som er sykemeldt eller de som står i fare for sykefravær. Her vurderes arbeidsevne, prosessen knyttet til tilbakeføring til ordinært arbeid, herunder behov for tilrettelegging, samt andre aktuelle tiltak (f.eks. tilpasset treningsprogram).

Driv HMS tilbyr også individuell oppfølging av ansatte som er sykemeldt, enten i korte eller lengre perioder. I samarbeid med arbeidsgiver og den ansatte kartlegger vi den ansattes situasjon og kommer med forslag til tiltak med mål om å få den ansatte tilbake i arbeid.