«Den vanskelige samtalen» – samtalen mange kan oppleve som vanskelig, men som ofte er nødvendig og uunngåelig.

For ledere og andre med personalansvar hender det at en må ta opp vanskelige tema med enkeltansatte. Dette kan være i forbindelse med rusproblematikk, sykefravær, personlige problemer hos den ansatte som påvirker arbeidshverdagen, avslutning av et arbeidsforhold, prestasjoner, konflikter m.m.

Slike samtaler kan være følsomme eller potensielt ubehagelige for en eller begge parter involvert, men resultatet avhenger ofte av hvordan samtalen føres og hvilke rammer som er satt for samtalen. En god gjennomføring kan bidra til bedre forståelse, respekt og bedre løsning i den aktuelle saken.

Våre rådgivere bruker mye av sin tid nettopp i samtale. Via utdanning og erfaring innenfor mange bransjer, har vi god kompetanse på elementære, men svært viktige prinsipper. Har din virksomhet behov for råd og veiledning innenfor dette, ta kontakt med oss. Vi kan også være med på møter som en uavhengig part.