Arbeidsmiljøloven § 3-4 pålegger arbeidsgiver å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet på arbeidsplassen.

Hva ligger i dette, og hvordan kan dette vurderes og evt. igangsettes hos dere?

Fysisk aktivitetcer noe vi i Driv HMS brenner for fordi vi vet hvilke gevinster dette kan gi både den enkelte, men også virksomhetene. Våre eksperter på fagfeltet kommer gjerne for å drøfte deres behov og muligheter. Konkrete tiltak kan være med bistand fra oss i gjennomføringen, egne aktiviteter eller sammen med vår samarbeidspartner Mia Health.