Internkontrollforskriften kalles ofte en «smørbrødliste» som beskriver hvordan en virksomhet skal jobbe systematisk for å fremme forbedringsarbeid slik at målene i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen oppnås.

En bedriftshelsetjeneste skal gi råd og veilede i arbeidet med internkontroll. En del av våre oppdrag handler om opprette og systematisere dokumentene som inngår i internkontrollen fra start til slutt, andre handler om å revidere eksisterende internkontroll.

Har dere kjøpt et system fra en av leverandørene som tilbyr internkontroll digitalt, kan vi utføre jobben med å tilpasse denne deres virksomhet. Utover dette kan vi selvsagt tilknyttet dette arbeidet yte konkret bistand i det systematiske HMS-arbeidet (herunder kartlegging, risikovurdering, utarbeidelse, gjennomføring og evaluering av tiltak).