God intern kommunikasjon legger grunnlaget for å skape et godt samarbeidsklima, koordinering av arbeidsoppgaver, informasjonsdeling og beslutningstaking i virksomheter hvor riktig informasjon til rett tid er essensielt for optimal drift.

Språk skaper virkelighet og god kommunikasjon innad i en virksomheten er avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø og en god bedriftskultur. Kommunikasjon er ikke bare overføring av informasjon , men også ideer, holdninger og følelser.

For god og effektiv kommunikasjon må denne tilpasses budskapet som skal formidles til mottakerne av budskapet. Ofte kan dette være en utfordring i en hektisk arbeidshverdag, og misforståelser kan fort oppstå om en ikke har en felles forståelse for hvordan en kommuniserer.

Dårlig kommunikasjon en av de vanligste årsakene til konflikter mellom ansatte i en organisasjon og vi vet gode interne rutiner forebygger.

Vi gir råd og bistår ledere og virksomheter i prosesser med å skape god effektiv kommunikasjon som bidrar til trivsel, et godt arbeidsmiljø og lønnsom drift.