Uenigheter mellom ansatte er noe vi ser på alle arbeidsplasser. Diskusjoner og faglig uenighet kan bidra til utvikling, men i noen tilfeller kan disse av ulike årsaker eskalere til konflikter. Konflikter har en tendens til å bli personrettet hvis de får pågå over lengre tid uten at noen tar tak.

I de fleste tilfeller er konflikter i arbeidslivet en årsak av arbeidets organisering. Å stå i konflikt over tid kan utløse både fysiske og psykiske plager, og konflikter i arbeidslivet er en av mange årsaker til sykefravær i norske virksomheter. De psykiske og fysiske konsekvensene av et slikt arbeidsmiljø strider mot Arbeidsmiljølovens krav om full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Forebygging er derfor svært viktig og må skje før konflikten oppstår.

Oppstår en konflikt, har arbeidsgiver plikt til å handle. Konflikter kan ikke alltid løses, men kan og skal alltid håndteres. Alle saker bør tas tak i på et tidlig stadiet Driv HMS har erfart at mange arbeidsgivere ønsker bistand til dette arbeidet.

Vi bistår virksomheter med vår fagkompetanse i vanskelige konfliktsaker. Vår rolle er å gi råd iht. gjeldende lover og regler, være rådgiver og veilede alle parter, samt bidra til å finne de beste løsningene i den enkelte sak.

Vi bistår også virksomheter i det forebyggende arbeidet og kan gi råd om hvordan den enkelte virksomhet kan jobbe forebyggende for å redusere risiko for at konflikter oppstår.

Vi bistår virksomheter i vanskelige konfliktsaker. Vår rolle er å gi råd ift. regelverket rundt konflikthåndtering i arbeidslivet, være en støtte for alle parter og bidra til å finne de beste løsningene i den enkelte sak.

Vi bistår også virksomheter i det forebyggende arbeidet og kan gi råd om hvordan den enkelte virksomhet kan jobbe forebyggende for å redusere risiko for at konflikter oppstår.