En lønnsom virksomhet starter med god ledelse, men jobben som leder kan i mange tilfeller være en krevende post med mye ansvar og høye krav. Mange vil også påstå at det er en ensom post da en ofte står alene når beslutninger skal tas.

En av lederens viktigste oppgaver er å skape gode team som alle jobber mot et felles mål. Veien til dette, mener vi, er gjennom god personalledelse hvor ansatte får medvirke, blir sett og anerkjent, formelle møter, god kommunikasjon og informasjonsflyt, tilrettelegge for godt samarbeid, skape psykologisk trygghet, evne til å håndtere vanskelige personalsaker m.fl.

Driv HMS har bred erfaring fra ledelse i praksis og vår uavhengige rolle som bedriftshelsetjeneste har gitt oss innblikk og erfaring fra både leders, og ansattes side i ulike personalsaker, konfliktsaker og andre utfordringer i arbeidsmiljøet.

Vi kan være en sparringspartner for deg som leder, en støtte både i vanskelige saker og når vanskelige beslutninger skal tas. Vi kan også bistå med å skape en bedre organisering av arbeidshverdagen. Har du behov for støtte, ring oss gjerne for en prat.