Psykologisk trygghet i et arbeidsmiljø betyr at ansatte føler seg trygge nok til å være åpne, ærlige, ydmyke og sårbare uten frykt for å bli møtt med negative konsekvenser. Trygge ansatte tør å dele sine tanker og komme med nye ideer, samt er bedre rustet til å både gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger.

Psykologisk trygghet kan bidra til innovasjon, stimulerer til læring og bedre prestasjoner. Forskning har vist at psykologisk trygghet er en viktig faktor for suksess i team og organisasjoner, samt at det fremmer både trivsel og resultater. En arbeidsplass og -hverdag preget av psykologisk trygghet er kjennetegnet på en vinnende bedriftskultur.

Vi bistår virksomheter på veien til å skape og bevare psykologisk trygghet i arbeidsmiljøet. For mer informasjon om dette, ta kontakt med oss.