Trakassering henger ofte sammen med konflikter, det kan enten lede til konflikt eller oppstå som følge av en konflikt. Sammen med konflikt og mobbing, utgjør trakassering en stor del av sykefraværet på norske arbeidsplasser.

Arbeidsmiljøloven beskytter arbeidstaker mot trakassering, det samme gjør Likestillings- og diskrimineringsloven.

Arbeidsgiver skal både jobbe forebyggende, samt handle og håndtere dersom trakassering forekommer. Hvordan man skal angripe slike saker og følge de opp, kan derimot være vanskelig. Lovverket skal balanseres oppi mot ivaretakelse av ulike parter og virksomheten for øvrig.

Driv HMS bistår virksomheter i trakasseringssaker iht. regelverket som regulerer trakassering i arbeidslivet og som rådgiver for en eller flere parter (enten individuelt eller via dialog mellom parter).

Vi også bistå virksomheter i deres forebyggende arbeid for å redusere risiko for at trakassering oppstår. Bistanden og vår metodikk vil varierer ut fra behov og selve saken. Har du spørsmål rundt slike saker og behov for bistand i din virksomhet, ta kontakt med oss.