Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Med kritikkverdige menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer.

Varsling skal være en del av det systematiske HMS-arbeidet og regelverket har til hensikt å bidra til et godt og konstruktivt ytringsklima med mål om å skape forbedring i arbeidsmiljøet.  Gode varslingsrutiner er et svært viktig ledd i det forebyggende arbeidet og det er avgjørende at ansatte kjenner rutinene godt.

Har din virksomhet gode varslingsrutiner? Kjenner de ansatte rutinene godt nok til å vite hva de skal gjøre dersom det oppdager kritikkverdige forhold? Vet alle i ledelsen hvordan de skal håndtere et varsel?

Vi bistår virksomheter i arbeidet med å få på plass gode varslingsrutiner og hvordan disse kan implementeres på en god måte.

Varslingssaker kan være av sensitiv art og vanskelig å håndtere. I mange tilfeller kan det være en fordel med bistand fra en ekstern part. Vi har bred erfaring fra ulike varselingssaker og kan bistå ansatte og ledelse i deres virksomhet.