Driv HMS har gjennomført helseundersøkelser, verneombudskurs og lederkurs for oss.

Vi har også fått bistand til HMS-arbeidet, og fått større fokus på HMS-arbeidet som er en viktig bit. Vi har bestandig hatt en formening om at vi skal ha en trygg arbeidsplass for alle sammen. Samarbeidet med Driv HMS har gjort at vi har fått det mer på dagsorden. Økt fokus på HMS gjør at arbeidet blir mer aktualisert, og vi får til å skape god trivsel på arbeidsplassen gjennom arbeidet.

Vi har også gjennomført førstehjelpskurs, hvor vi har hatt fokus på hjerte- og lungeredning og førstehjelp generelt. Vi jobber i en bransje hvor vi er utsatt for ganske store farer hvis vi ikke passer oss. Alle elektrobedrifter er pålagt å gjennomføre et årlig kurs i sikkerhetsforskrifter. Det handler om at det ikke er helt ufarlig det vi holder på med. Tidligere har vi gjennomført førstehjelp gjennom disse kursene, men det er en fordel for at vi kan gjennomføre førstehjelpskurs der vi har fysisk kurs og ikke bare nettkurs. Også er det en fordel å ha en lokal bedriftshelsetjeneste som kan hjelpe oss med det.

Vi har bestandig hatt fokus på at oss som går på jobb sammen skal ha en trygg og sikker arbeidsplass. Det som kanskje er endret er at når en får mer fokus på det så blir en mer bevisst på at det faktisk betyr noe. Vi setter det på mer på dagsorden, slik at vi får jobbet aktivt med det.

Kundene våre er viktig, men hvis vi skal få gjort en god jobb er det viktig at HMS er på plass. 

Hvis vi får en skade eller et sykefravær, så er jo det en kostbar affære. Så det er klart at fokuset vårt er å unngå slike skader og da mest for den som bli skadd.

Vi tenker det er viktig å bruke lokale ressurser for å støtte lokalsamfunnet. Da møter du personer du kan ha samtaler med, bli kjent med og som kommer tilbake neste gang. Det er også en grunn til å velge en lokal bedriftstjeneste i stedet for å velge noe eksternt. Du kan jo bestille fra Oslo og få noen som kommer en runde en gang imellom, men da har du ikke den samme tilknytningen og den er viktig for oss.

Vi opplever samarbeidet med å Driv HMS som veldig bra. Det har være veldig greit, vi har hatt de 3 år nå og synes det har fungert godt. Det er viktig å utnytte timene vi har med Driv HMS for å få mest mulig ut av det samarbeidet.