I november 2016 startet vi med de første helseundersøkelsene hos Driv HMS, og siden da har 98 undersøkelser vært gjennomført. Noen ansatte har vært inne til sjekk en gang mens mange har hatt sin andre runde. Etter andre runde har det være lærerikt å se rapporten som er utarbeidet av Driv HMS, som viser statistikk over eventuelle endringer i helsetilstanden til de ansatte. Ikke minst er det godt å se at vi scorer høyt på trivsel i firmaet.

Det har ikke bare vært enkelt for damene på Driv HMS å få lagt kabalen sammen med oss. Våre ansatte jobber i hele landet og det er ikke til å unngå at det blir endringer i arbeidsplanene når noen prosjekt varer kortere og andre lengre enn planlagt før oppstart. Da er det ikke bare-bare å få riktig ansatt inn på riktig oppsatt time. Men Driv-damene har heldigvis tatt endringene med et smil!

I forbindelse med fellesmøter i bedriften har Driv HMS vært hos oss og hatt foredrag om tiltak for å redusere støy og tiltak for å redusere hørselskader. Vi har også fått noen påminnelser om hvor viktig det er å tenke på vern mot støvrelaterte arbeidsoppgaver. Det har vært foretatt målinger ute på arbeidsplasser som har gitt oss alle noe å tenke videre på.

Fysioterapeut har vært ute på arbeidsplasser og inne hos administrasjonen for å se på arbeidsstillinger gjennom dagen, og mange gode råd, og ikke minst påminnelser, er gitt.

I desember har vi hatt et 3-timers førstehjelpskurs for alle ansatte. Veldig lærerikt og utrolig viktig med en oppfriskning av kunnskap vi alle trenger, men som vi håper vi ikke får bruk for.

Mette Flotten
Kalkulatør/markedsføring
Norheim Natursten Skifer AS