Driv HMS er en god samarbeidspartner under vårt arbeid med utvikling av gode arbeidsdager for alle ansatte i Oppdal Sten AS.

Sykepleier/HMS-rådgiver er med oss på møter i AMU og på vernerunder.  Her får vi hjelp til å sette fokus på hvilke områder som bedrer arbeidsklima ved reduksjon av forurensing/støv i luft, støy og orden. Hun veileder og får dokumentert på en fin måte hvordan alle kan gjøre sin del i arbeidet med de utfordringer vi har i en slik type industri. Dette bidrar til at hver arbeidstaker «våkner» og ser hvordan vi med enkle grep kan gjøre hverdagen bedre gjennom renhold, ryddighet og systematisk vanning.  Samtidig benytte verneutstyr på en god måte for å unngå akutte og senskader.

Her har hun også bidratt med førstehjelpskurs og hjertestarterkurs.

Yrkeshygieniker hos Driv HMS har avholdt kurs i forebygging og viktigheten med godt vern for lunger, øyne og ører.  Her vist med gode bilder av øyeskader, hørselskader og senskader av lunger som blir påvirket av forurensning over tid. 

Dette setter fokus på våre liv som vi må ta vare på. 

Etter avtale med Driv HMS’ bedriftsfysioterapeut, har vi kartlagt det ergonomiske arbeidsforholdet til hver enkelt i bedriften.  Herunder tunge løft med og uten verktøy i skiferproduksjonen, og statiske bevegelser for maskinkjørere i bruddene og på de forskjellige arbeidsstasjoner.   Hun har snakket med alle ansatte, gitt gode råd og veiledning som igjen gir forståelse av at arbeidsteknikk er et viktig forebyggende arbeid som vi må ha fokus på.

Denne avtalen vil fortsette, med observasjoner og veiledning i huggerhallen slik at det skal innarbeides gode arbeidsteknikker for å kunne unngå belastningsskader.  Det er her vi har den største utfordringen i sykefraværet.  Men med veiledning på teknikk og arbeidsmetoder er målet at det skal bli en reduksjon på den totale belastningen for arbeidstakerne.

Hjørdis Vikasæter
HMS-koordinator
Oppdal Sten AS