• Kundebedrift: OPPDAL STEN AS

ÅRSMØTE 14.3.19

Årsmøte i Driv HMS på Støren. Orientering ved Einar Løvseth: Innhold i ny IA-avtale. For mer informasjon se her.

HMS-KURS 2019

Vi holder HMS-kurs for ledere og verneombud i mars 2019. Kurset er godkjent som grunnopplæring i HMS. For mer informasjon, trykk her.

FØRSTEHJELPSKURS

Trenger din bedrift førstehjelpskurs? Vi tilbyr kurs tilpasset din bedrift. For mer informasjon, ta kontakt med oss på e-post eller telefon 72 40 04 10.

Driv HMS skal sammen med arbeidsgivere og arbeidstakere bistå med å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vårt overordnede mål er at arbeidsmiljøet i medlemsbedriftene fremmer trygghet, trivsel og sikkerhet, og at helseskader ikke utvikles. Vi skal bidra med variert, relevant og oppdatert kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet, og ønsker også selv å være en trygg og utfordrende arbeidsplass som gir gode muligheter til kompetanseutvikling for våre ansatte.